Ujevara e Pocestes (Maqellare)


image19

Ndodhet në shpatin lindor të malit të Deshatit, në afërsi të fshatit Maqellarë, në lartësinë 1500 m. Uji del përgjatë nga një e çarë e madhe në shkëmbin e thepisur gëlqeror, duke formuar kështu një burim të madh karstik dhe ujëvarën e famshme me lartësi 13 m. Zhurma e ujit dëgjohet në një distancë mjaft të madhe. Krijon një pamje me bukuri mahnitëse. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), estetike, didaktike, ekologjike dhe turistike. Vizitohet, duke marrë rrugën Peshkopi – Maqellarë – monumenti.

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Ujevara e Pocestet-Maqellare
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Pocest
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Maqellare

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parkun Natyror Korab-Koritnik
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Perendim
 • Lartësia mbi nivelin e detit 1500 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°36’30” E 20°31’47”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi-Maqellare
 • Auto
 • Këmbësore Maqellare-Pocest
 • Ujore
 • Veçori të tjera : Zhurma e ujit degjohet ne nje distance mjaft te madhe. Krijon njepamje me bukuri mahnitese.