Rezervati I luznise-Bulacit


luzni rezervat

(kategoria e VI, VKM nr.102 date 15.01.1996)

Ky rezervat ka nje siperfaqe prej 5900 ha.dhe perbehet nga massive pyjore te
dushkut. Ai perbehet kryesishte nga pyje te shparthit(quecus cerris) dhe
bungebutes(quecus pubescens), ndersa bimesia barishtore dhe ajo e ahishteve
natyrore.Rezervati ka filluar te demtohet rende pas vitit 1991 nga nderhyrjet e
paligjshme te popllates.Gjendja e ekosistemeve dhe ehabitateve vleresohet si
shume e demtuar megjithse vitet e fundit ka pasur permirsime te dukshme. Prerjet
abusive, kullotja e te imtave, gjuetia e pakontrolluar dhe erozioni I tokes kane
sjelle degradim te pyllit.