Perfituesit e Projektit

  • Komunitetet lokale të 9 fshatrave drejtpërdrejt dhe i gjithe komuniteti i Dibrës indirekt.
  • Nxënësit e shkollave në zonën e targetuar;
  • Amatorët dhe të pasionuarit e natyrës në bashkinë Dibër;
  • Stafi i Agjensisë së Zonës së Mbrojtur dhe bashkia Dibër;
  • Bizneset lokale dhe operatoret turistik me fokus turizmin;