Parku Kombëtar i Lurës


Lura_Liqeni_i_Lulëve

(kategori e II, VKM nr.96. date 21.11.1996)

Parku kombetar I Lures konsiderohet si nje nga perlat e natyres shqiptare, shtrihet
ne faqen lindore te masivit “Kurora e Lures” dhe ka nje nje siperfaqe faktike
kadastrale prej1043 ha, nga e cila 812.6 ha pyje, 49.8 ha livadhe, 153.8ha
siperfaqe inproduktive shkembore dhe 26.7 ha pasqyra e ujit te liqenit.
Flora dhe Fauna e ketij parku eshte shume e pasur, aty rriten ahu, pisha e zeze,
rrobulli, bredhi, dushqet etj.
Parku kombetar i Lureska filluar te demtohet pas viteve 1991 e ne vazhdim. Prerjet
e pergjitshme dhe abusive vecanerishte ne periudhen 1997-2001, kane demtuar
strukturen e pyjeve, llojin e drureve, duke shkateruar siperfaqet e konsiderueshme
te populluara nga pyje dhe drure te ndryshem.
Zjarret e shpeshta qe kane rene ne keto zona kane ndikuar shume ne perkeqesimin
e gjendjes se pyjeve ne kete park si edhe ne rrezikimin pakesimit te shume
habitateve. Kullotja e bagetive Brenda territorit dhe gjuetia e paligjshme qe eshte
jashte kontrollit e kane demtuar rende faunen.