Liqeni i Zi (Lure)


image25

Ndodhet në Parkun Kombëtar të Lurës, në lartësinë mbi 1600 m të malit të Kurorës së Lurës i vendosura në një cirk të madh kompleks akullnajor. Përbën një liqen akullnajor, me sipërfaqe rreth 3 ha. Dallohet për thellësinë më të madhe se të liqeneve të tjerë akullnajorë të Lurës, prandaj ka ngjyrë të zezë. Ka ujë të pastër si kristali dhe të ftohtë. Gjatë dimrit ngrin në sipërfaqe. Është i pasur me një botë të gjallë të larmishme dhe formon një ekosistem interesant të liqeneve alpinë. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), estetike, didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Fushë Lurë – monumenti.

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Liqeni i Zi – Lure
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Lure
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Lure

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parku kombetar Lure
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi
 • Lartësia mbi nivelin e detit 1630 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°4509 E 20°1136

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi- Lure
 • Auto Lure-Park Kombetar
 • Këmbësore
 • Ujore
 • Veçori të tjera : Ne vitet 1997-2003, ka patur demtime te medha nga zjarri , shkulje te drureve nga erërat ,e prerjet pa leje ne pyllin qe e rrethon duke cenuar rende vlerat si monument natyror.