Kushtet e perdorimit

Ky seksion përmban informacion për perdorimin e të gjitha faqeve te internetit të natyradiber.al si dhe detaje mbi politikat që Agjencia i permbahet.

Kushte e përdorimit dhe politikat janë të përditësuar në menyre te perhershme.

TERMAT E PËRDORIMIT PËR KËTË FAQE INTRENETI

natyradiber.al ka përcaktuar informacione specifike mbi se si ju mund të përdorni këtë faqe. Këtu do të gjeni informacionin se si kjo faqe është projektuar për ta bërë atë të kuptueshme për të gjithë. Gjithashtu ju do të gjeni informacion për rregullat tona për cookie dhe detaje se si të bëni një kekrese/raportim.

KUSHTET E PËRDORIMIT

natyradiber.al ka kushtet për përdorimin e kësaj faqeje dhe nderlidhje me faqet e tjera te AKZM nga kjo faqe.

Ju mund të lexoni termat dhekushtet tona të plotë në anglisht.

AKSESUESHMËRIA

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të bërë te lehtë perdorimin e faqes së natyradiber.al dhe për t’u përdorur nga gjithë, nga çdo rrjeti interneti ju zgjidhni për të përdorur, dhe nëse do ose nuk do te përdorni ndonjë pajisje të veçantë për të hyrë në të.

Ju mund të lexoni më shumë informacion mbi masat e marra nga natyradiber.al për sigurine e informacionit.

RREGULLAT MBI COOKIES

Faqja jonë e internetit përdor cookies për tu dalluar ju nga përdoruesit e tjerë të faqes sonë të internetit, pa ruajtjen e ndonjë informacion personal të identifikueshme për ju. Kjo na ndihmon për të siguruar me një përvojë të mirë kur ju të shfletoni faqen tonë të internetit dhe gjithashtu na lejon për të përmirësuar faqen tonë.