Guri Kërçinit


image16

Ndodhet në afërsi të fshatit Kërçisht, 2000 m mbi nivelin e detit. Përbën një gur gëlqeror i kretës së sipërme, me formë të veçantë. Sipërfaqja e tij është 12.5 ha. Në të organizohen festa fetare me rrënjë pagane. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Kërçisht.

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Guri i Kercinit
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Kercisht
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Maqellare

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parkun Natyror Korab-Koritnik
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Jug
 • Lartësia mbi nivelin e detit 2000 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°35’53” E 20°32’58”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike Po
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike
 • Vlera fetare Po

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi- Maqellare
 • Auto
 • Këmbësore Maqellare-Guri Kercinit
 • Ujore
 • Veçori të tjera :