Grupet e synuara

  • Komunitetet lokale të 9 fshatrave Pocest, Kërcisht i Poshtëm, Begjunec, Bellovë, Zimur, Gramë, Korab, Llixhat e Peshkopisë.
  • Stafi i Agjensisë së Zonës së Mbrojtur;
  • Bashkia Dibër;
  • Organizata Jo Qeveritare;
  • Nxënësit e shkollave në zonën e targetuar;