Mali i Korabit UJEVARA E POCESTES LIQENET E KASNISE SHPELLA E GURIT TE KUQ

Mali i Korabit

Një nga malet më të larta të Evropës Juglindore, i cili shtrihet përgjatë kufirit të Shqipërisë dhe Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë.

UJEVARA E POCESTES

Zhurma e ujit dëgjohet në një distancë mjaft të madhe. Krijon një pamje me bukuri mahnitëse.

LIQENET E KASNISE

Kanë ujë të pastër si kristali dhe të ftohtë. Gjatë dimrit ngrijnë në sipërfaqe. Janë të pasur me një botë të gjallë dhe formojnë një ekosistem interesant...

SHPELLA E GURIT TE KUQ

Përbën një shpellë karstike të formuar në gëlqerorët e triasit të sipërmë – jura e poshtme.

PROJECT BENEFICIARIES

Local communities of 9 villages directly and the entire community of Dibra. School students in the target area;

Read More >
Target Groups

Local communities of 9 villages Pocest, Kërcisht i Poshtëm, Begjunec, Bellovë, Zimur, Gramë, Korab, Peshkopi Llixhat. </ Li>

Read More >
Issues

Poor awareness of local communities about the values of nature monuments; Separate promotion efforts for nature monuments;

Read More >
Activities

Activities and tools consist on: awareness meetings with the community and students in the target area,

Read More >

Front Page


The main goal:

Preservation and promotion for NM of Dibra in order to transform them as a tourist attraction.

Project Activities

 


 

• Meeting with Actors – Increasing their engagement in project activities and sharing opinions with them.• Meeting for the establishment of the ‘Club of Friends of Nature’ – 30 people, representatives of students, NGOs, local authorities, naturalists, nature lovers – Creation of organizational structure of the club

• Workshop with the Friends Club of Nature – Practical knowledge about the way the club operates

• Training of local representatives about the techniques of preserving nature monuments

• Meetings with target community – Their goal is to bring to attention the values and importance of MN.

• NM website for Dibra; The goal is to promote MN values for a wider audience. The website will provide text and visual information to each person from MN.

• Share information with school students about Dibër nature monuments. “Tourist Dibra” will provide information and promotional material and will organize thematic lessons related to MN• Rehabilitation of MN. The purpose of the activity is to improve the surrounding environment and make them more presentable for visitors.

• Development and printing of brochures, posters and accurate information related to MN in Debar. The materials will describe the unique values of each of the MNs. The brochure will be illustrated with professional photo taken on the ground and a small map inside which the MN will appear

• Excursion with schools. The goal is to stimulate the young generation’s desire to preserve and promote MN values. Submission to organize such a course periodically (annually).

 


Lattest monuments