Cirku i Kurores se Lures


Kurora e Lures

Ndodhet në malin homonim, 1830 m mbi nivelin e detit. Përbën një cirk të madh akullnajor të formuar në magmatikë. Është i gjatë 900 metra, i gjerë deri në 350 m. Ka formën e një kolltuku gjigand me disa forma më të vogla erozive. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Fushë Lurë – monumenti

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Cirku i Kurores se Lures
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Lure
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Lure

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parkun Kombetar Lure
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Lindor
 • Lartësia mbi nivelin e detit 1830-2000 m
 • Kordinatat (veri, jug)m

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN) E mire

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike Po
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi- Lure
 • Auto Lure Park Kombetar
 • Këmbësore
 • Ujore
 • Veçori të tjera :