Ndodhen në Parkun Kombëtar të Lurës, në afërsi të fshatit Fushë Lurë, 1600 m mbi nivelin e detit. Përbën një grup drurësh me trung dhe kurorë të veçantë (trekëndëshi) me lartësi 30 m dhe diametër të trungut rreth 70 cm dhe moshë mbi 100 vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. […]

Read More »

Ndodhet në Parkun Kombëtar të Lurës, në lartësinë mbi 1600 m të malit të Kurorës së Lurës, i vendosur në një cirk të madh kompleks akullnajor. Përbën një liqen akullnajor, me sipërfaqe rreth 50 ha. Ka ujë të pastër si kristali dhe të ftohtë. Gjatë dimrit ngrin në sipërfaqe, ndërsa gjatë verës mbulohet nga zambakë […]

Read More »

Ndodhet në Parkun Kombëtar të Lurës, në lartësinë mbi 1600 m të malit të Kurorës së Lurës i vendosura në një cirk të madh kompleks akullnajor. Përbën një liqen akullnajor, me sipërfaqe rreth 3 ha. Dallohet për thellësinë më të madhe se të liqeneve të tjerë akullnajorë të Lurës, prandaj ka ngjyrë të zezë. Ka […]

Read More »

Ndodhet në Parkun Kombëtar të Lurës, në lartësinë mbi 1600 m të malit të Kurorës së Lurës, i vendosura në një cirk të madh kompleks akullnajor. Përbën një liqen akullnajor, me sipërfaqe rreth 45 ha. Ka ujë të pastër si kristali dhe të ftohtë. Gjatë dimrit ngrin në sipërfaqe. Është i pasur me një botë […]

Read More »

Ndodhen në lindje të qytetit të Peshkopisë, në krahun e djathtë të përroit me të njëjtin emër. Njihen më shumë me emrin Llixhat. Janë burime termominerare me temperaturë rreth 400 C, me përmbajtje kripërash dhe gazrash të tretura në to të cilat kurojnë sëmundje të ndryshme: reumatizmë, artrite, poliartrite. Ato frekuentohen shumë nga pacientë që […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit homonim, në lartësinë 1200 m mbi nivelin e detit. Përbën një burim karstik, që del në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve dhe terrigjenëve. Ka ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijon një mjedis shumë tërheqës. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti […]

Read More »

Ndodhet në malin e Kërçinit, në afërsi të fshatit Kërçisht, në lartësinë 1670 m mbi nivelin e detit. Përbën një burim karstik me prurje të madhe, që del në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve dhe terrigjenëve. Ka ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijon një mjedis shumë tërheqës. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit homonim, në lartësinë 800 m mbi nivelin e detit. Përbën një burim karstik me prurje mjaft të madhe, që del në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve dhe rreshpeve. Ka ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijojnë një mjedis shumë tërheqës. Ka vlera shkencore (gjeologjike,gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet, duke […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit Muhur, 1000 m mbi nivelin e detit. Përbën një shpellë karstike të formuar në gëlqerorët e triasit të sipërmë – jura e poshtëmë. Nuk është eksploruar plotësisht. Pjesa e njohur është e gjatë 50 metra, e gjerë deri në 3 m. dhe e lartë 2 m.. Shpella ka konkrecione të […]

Read More »

Ndodhet në lindje të qytetit të Peshkopisë, në afërsi të fshatit Bellovë, komuna Melan në rrethin e Dibrës,1400 m mbi nivelin e detit. Njihet edhe me emrat Kepi i Xhitetit dhe Kodra e Nullave. Përbën një shpellë karstike të formuar në gjipset e permianit të sipërmë – trasi i poshtëm. Shpella është horizontale. Nuk është […]

Read More »