Ndodhet në malin homonim, 1830 m mbi nivelin e detit. Përbën një cirk të madh akullnajor të formuar në magmatikë. Është i gjatë 900 metra, i gjerë deri në 350 m. Ka formën e një kolltuku gjigand me disa forma më të vogla erozive. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet […]

Read More »

Ndodhen afër fshatit Fushë Lurë, në malin e Lurës, 1100 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë depozitime morenike të akujve kuaternarë, të ardhura nga cirku kompleks i Liqenit të Madh. Kanë shtrirje në trajtën e një brezi të çrregullt 1.3 km të gjatë, 350 m të gjerë. Mbi to zhvillohet pyje ahu dhe pishe, kullotat […]

Read More »

Ndodhen në afërsi të fshatit homonim të komunës së Melanit, rrethi Dibër, në lartësinë 620 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë disa burime karstike, që dalin në kontaktin litologjik midis gjipseve të permianit të sipërmë-triasi i poshtëm dhe rreshpeve paleozoike. Kanë ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijojnë një mjedis shumë tërheqës. Kanë vlera shkencore […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit Rabdishtë, 785-1350 m mbi nivelin e detit. Përbën një habitat të formuar në një territor me përbërje gjipsore dhe me bimësi të veçantë dhe të larmishme (pishë, ah, lajthi, panjë, frashër, dushk, etj). Ka edhe kafshë të rralla si kaproll. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, biologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit Pocestë, 1500 m mbi nivelin e detit. Përbën një habitat të formuar në një territor me përbërje gëlqerore dhe me bimësi të veçantë dhe të larmishme (shkozë, ah, lajthi, panjë, frashër, mollë e vodhë të egër, dëllinjë, trëndafil i egër etj). Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit Kërçisht, 2000 m mbi nivelin e detit. Përbën një gur gëlqeror i kretës së sipërme, me formë të veçantë. Sipërfaqja e tij është 12.5 ha. Në të organizohen festa fetare me rrënjë pagane. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i […]

Read More »