(kategoria II, sip.167.6 ha, VKM nr 640, date 21.05.2008) Parku Kombëtar i Ekosistemit Shebenik – Jablanicë shtrihet ne verilindje të vendit tonë, në kufijtë e administrimit pyjor të Librazhdit. Me vendim të Këshillit të Ministrave ai është shpallur Park Kombëtar me vlera të larta ekoturistike, në përshtatje me konventat ndërkombëtare për shtimin e sipërfaqeve të […]

Read More »

(kategoria e IV, sip.20.663ha, VKM nr898 date 21.12.2011) Korabi është një nga malet më të larta të Evropës Juglindore, i cili shtrihet përgjatë kufirit të Shqipërisë dhe Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Vend i pasur me bukuri të rralla natyrore, me gurë, shkëmbinj dhe kullota të pafund e cila vizitohet nga shoqata të shumta alpinistësh […]

Read More »

(kategoria e V, VKM nr.49 date  31.07.2007) Është ndër zonat më të reja të shpallura në mbrojtje nga Qeveria Shqiptare (VKM 49, 2007). Kjo zonë kufizohet ngushtë me Parkun Kombëtar të Dajtit (të zgjeruar), nga veriperëndimi i saj, dhe është, gjithashtu, ekologjikisht e lidhur ngushtë edhe me pellgun e Bovillës dhe Parkun Kombëtar të Qafështamës, […]

Read More »

(kategoria e VI, VKM nr.102 date 15.01.1996) Ky rezervat ka nje siperfaqe prej 5900 ha.dhe perbehet nga massive pyjore te dushkut. Ai perbehet kryesishte nga pyje te shparthit(quecus cerris) dhe bungebutes(quecus pubescens), ndersa bimesia barishtore dhe ajo e ahishteve natyrore.Rezervati ka filluar te demtohet rende pas vitit 1991 nga nderhyrjet e paligjshme te popllates.Gjendja e […]

Read More »

(kategori e II, VKM nr.96. date 21.11.1996) Parku kombetar I Lures konsiderohet si nje nga perlat e natyres shqiptare, shtrihet ne faqen lindore te masivit “Kurora e Lures” dhe ka nje nje siperfaqe faktike kadastrale prej1043 ha, nga e cila 812.6 ha pyje, 49.8 ha livadhe, 153.8ha siperfaqe inproduktive shkembore dhe 26.7 ha pasqyra e […]

Read More »