Ndodhet në sektorin e mesëm të rrjedhjes së Setës (degë e Drinit të Zi)) 700 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një kanion në gëlqerorët e triasit të sipërmë-jura e poshtëme, të formuar nga veprimtaria erozive e lumit me të njëjtin emër, degë e majtë e lumit Drin i Zi. Është i gjatë rreth 1.5 […]

Read More »

Gjëndet në afërsi të kurrizit malor të Malit të Korabit në verilindje të qytetit të Peshkopisë, rrethi i Dibrës, 1700 m mbi nivelin e detit. Përbën një shpatullim të madh akullnajor të formuar në rreshpe, 1000 metra i gjatë, deri në 100-180 m i gjerë. Ka formën e një katërkëndëshi të çrregullt dhe të një […]

Read More »

Ndodhet në shpatin lindor të malit të Deshatit, në afërsi të fshatit Maqellarë, në lartësinë 1500 m. Uji del përgjatë nga një e çarë e madhe në shkëmbin e thepisur gëlqeror, duke formuar kështu një burim të madh karstik dhe ujëvarën e famshme me lartësi 13 m. Zhurma e ujit dëgjohet në një distancë mjaft […]

Read More »

Ndodhet në malin e Korabit, në afërsi të fshatit Radomirë, në lartësinë mbi 2200 m, i vendosura në një cirk të madh kompleks akullnajor. Përbën një liqen akullnajore, me sipërfaqe rreth 0,8 ha. Ka ujë të pastër si kristali dhe të ftohtë. Gjatë dimrit ngrin në sipërfaqe. Është i pasur me një botë të gjallë […]

Read More »

Ndodhet afër fshatit Radomirë, 2115 m mbi nivelin e detit. Përbën një cirk të madh kompleks akullnajor të formuar në rreshpe. Është i gjatë 800 metra, i gjerë deri në 230 m. Ka formën e një amfiteatri gjigand me fund të sheshtë e shpate të thepisura. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike) didaktike, ekologjike, turistike dhe […]

Read More »

Ndodhen në malin e Gramës, në afërsi të fshatit Sllovë, 1900 m mbi nivelin e detit. Përbën një gur të madh me përbërje gjipsore të lloit selenit, që shkëlqen. Prandaj ka marrë edhe emrin”pasqyrat”. Është e gjatë deri në 500 metra, e gjerë deri në 200 m. Kanë vlera shkencore,didaktike e kulturore. Vizitohet, duke marrë […]

Read More »

[column-half-1] [/column-half-1] [column-half-2] [/column-half-2] Ndodhen në shpatin lindor të malit të Balgjajt (Allamanit), në jugperëndim të fshatit Kacni, prej nga kanë marrë emrin, të rrethit të Dibrës, në lartësinë mbi 1700 m. Janë të vendosura në disa cirqe të mëdhenj komplekse akullnajore. Përbëjnë liqene akullnajore. Janë të gjatë mesatarisht 50-100 m dhe të gjerë 20-35 […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit Fushë Çidhën, në lartësinë rreth 400 m mbi nivelin e detit. Përbën një burim karstik me prurje 150 l/sek., që del në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve dhe terrigjenëve dhe një shpellë karstike ende të paeksploruar. Ka ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijojn një mjedis shumë tërheqës. Kanë vlera shkencore […]

Read More »

Ndodhet në afërsi të fshatit Sllovë të rrethit të Dibrës, në një territor të përbërë nga gjipset e permianit të sipërmë triasi i poshtëm, në të cilët është i zhvilluar fuqimisht procesi i karstit, i cili ka formuar një peizazh me ngjyrë mbizotëruese të bardhë dhe me një mori formash negative karstike: lapieze, gropa e […]

Read More »