Buroviku i Begjunecit


image31

Ndodhet në afërsi të fshatit Rabdishtë, 785-1350 m mbi nivelin e detit. Përbën një habitat të formuar në një territor me përbërje gjipsore dhe me bimësi të veçantë dhe të larmishme (pishë, ah, lajthi, panjë, frashër, dushk, etj). Ka edhe kafshë të rralla si kaproll. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, biologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Rabdishtë

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Buroviku i Begjunecit Rabdisht
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Begjunec e Rabdisht
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Melan

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parkun Natyror Korab-Koritnik
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Veri Perendimor
 • Lartësia mbi nivelin e detit 785-1350 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°41’03” E 20°27’35”